loader image
Головна » Інформація » Класифікація небезпечних вантажів

Класифікація небезпечних вантажів

Класифікацію небезпечних вантажів проводять компетентні органи.
 
Наприклад, відповідно до Положення про основи (Рамковою становищем) Німеччини (GGVSE) за класифікацію і віднесення більшості небезпечних вантажів (небезпечних відходів) є відповідальним Федеральне відомство з досліджень і випробувань матеріалів (BAM).
 
Потурбуватися про класифікацію небезпечного вантажу повинні підприємства – виробники небезпечного вантажу, або підприємства, на території яких цей небезпечний вантаж утворюється (наприклад, небезпечні відходи).
 
В Україні (через відсутність компетентних органів відповідальних за класифікацію небезпечних вантажів (небезпечних відходів), суб’єкти перевезення небезпечного вантажу зачату змушені самостійно ідентифікувати небезпечні вантажі (небезпечні відходи).
 
При перевезенні небезпечних вантажів автомобільним транспортом класифікація небезпечних вантажів (небезпечних відходів) здійснюється на підставі критеріїв, розроблених Комітетом експертів ООН і наведених у частині 2 ДОПНВ / ADR.
 
В Україні також діє ДСТУ 4500-3: 2006 Вантажі небезпечні. Класифікація, яку замінив однойменний ГОСТ 19433 88.
 
Класи небезпеки небезпечних вантажів (підкласи небезпечних вантажів)
 
У залежності від видів небезпеки, що виходять від небезпечних вантажів і виробів, а також їх фізичних, хімічних і біологічних властивостей всі небезпечні вантажі поділяються на такі класи небезпеки:

Номер
класу
небезпеки
Номер
підкласу
небезпеки
Найменування підкласу небезпеки
1 1.1 Вибухові матеріали з небезпекою вибуху масою
1.2 Вибухові матеріали, що не вибухають масою
1.3 Вибухові матеріали пожежонебезпечні, що не вибухають масою
1.4 Вибухові матеріали, що не становлять значної небезпеки
1.5 Дуже нечутливі вибухові матеріали
1.6 Вироби надзвичайно низької чутливості
2 2.1 Незаймисті неотруйні гази
2.2 Отруйні гази
2.3 Займисті (горючі) гази
2.4 Отруйні та займисті гази
3 3.1 Легкозаймисті рідини з температурою спалаху менше мінус 18 & deg; C у закритому тиглі
3.2 Легкозаймисті рідини з температурою спалаху не менше мінус 18 & deg; C, але менше 23 & deg; C, в закритому тиглі
3.3 Легкозаймисті рідини з температурою спалаху не менше 23 & deg; C, але не більше 61 & deg; C, в закритому тиглі
4 4.1 Легкозаймисті тверді речовини
4.2 Самозаймисті речовини
4.3 Речовини, що виділяють займисті гази при взаємодії з водою
5 5.1 Окислюючі речовини
5.2 Органічні пероксиди
6 6.1 Отруйні речовини
6.2 Інфекційні речовини
7 - Радіоактивні матеріали на підкласи не розділені
8 8.1 Їдкі та (або) корозійні речовини, що володіють кислотними властивостями
8.2 Їдкі та (або) корозійні речовини, що володіють основними властивостями
8.3 Різні їдкі та (або) корозійні речовини
9 9.1 Вантажі, не віднесені до класів 1 - 8
9.2 Вантажі, що володіють видами небезпеки, прояв яких становить небезпеку тільки при їх транспортуванні навалом водним транспортом

Порядковий номер класу небезпеки не відповідає ступеню небезпеки небезпечного вантажу.
 
У тих випадках, коли небезпечний вантаж характеризується більш ніж одним видом небезпеки, в посиланнях на найбільш значну з них користуються терміном «Основна небезпека», а у відношенні інших видів небезпеки використовують термін «Додаткова небезпека».
 
Крім того, небезпечні вантажі 1-го класу небезпеки для цілей автоперевезення відносять до однієї з наступних груп сумісності:
 

 • A – Первинна вибухова речовина.
 • B – Виріб, який містить первинну вибухову речовину і не має двох або більше ефективних запобіжних пристроїв. У цю групу включаються деякі вироби, такі як детонатори для вибухових робіт, зборки детонаторів для вибухових робіт і капсули-спалахувачі, навіть якщо вони не містять первинних вибухових речовин.
 • C – Метальна вибухова речовина або інше дефлагуючавибухова речовина або виріб, що містить таку вибухову речовину.
 • D – Вторинна детонуюча вибухова речовина або чорний порох, або виріб, який містить вторинну детонуючу речовину, що не має в будь-якому випадку засобів ініціювання і метальної заряду, або виріб, який містить первинну вибухову речовину і має два або більш ефективних запобіжних пристроїв.
 • E – Виріб, який містить вторинну детонуючу вибухову речовину, без засобів ініціювання, але з метальним зарядом (крім заряду, що містить легкозаймисту рідину чи гель або самозаймисті рідини).
 • F – Виріб, який містить вторинну детонуючу вибухову речовину, з власними засобами ініціювання, з метальним зарядом (крім заряду, що містить легкозаймисту рідину чи гель або самозаймисті рідини) або без метального заряду.
 • G – Піротехнічна речовина або виріб, що містить піротехнічну речовина, або виріб, який містить як вибухову речовину, так і освітлювальну, запальну, сльозоточиву або димоутворювальну речовину (крім виробыв якы активуються водою або виробыв, що містять білий фосфор, фосфіди, пірофорні речовини, легкозаймисту рідину чи гель або самозаймисті рідини).
 • H – Виріб, який містить як вибухову речовину, так і білий фосфор.
 • J – Виріб, який містить як вибухову речовину, так і легкозаймисту рідину чи гель.
 • K – Виріб, який містить як вибухову речовину, так і токсичний хімічний агент.
 • L – Вибухова речовина або виріб, що містить вибухову речовину і що представляє особливу небезпеку (наприклад, у зв’язку з водоактивнісю або через присутність самозаймистих рідин, фосфидов або пірофорного речовини), що вимагає ізоляції кожного виду.
 • N – Вироби, які містять тільки надзвичайно нечутливі детонуючі речовини.
 • S – Речовина або виріб, упакована або сконструйована таким чином, що будь-які небезпечні наслідки випадкового спрацьовування не виходять за межі упаковки, а в разі пошкодження упаковки вогнем всі ефекти вибуху чи розкидання обмежені настільки, що істотно не перешкоджають прийняттю протипожежних або інших аварійних заходів у безпосередній близькості від упаковки.

 
Будь небезпечна речовина або виріб класу небезпеки 1, упакована в конкретну тару, може відноситися тільки до однієї групи сумісності.
 
Оскільки критерій, застосовуваний до групи сумісності S, заснований на досвіді, віднесення небезпечних речовин і виробів до цієї групи передбачає необхідність проведення випробувань з метою призначення класифікаційного коду.

Класифікаційні коди небезпечних вантажів
 
Для вказівки на небезпечні властивості небезпечних вантажів, а також їх хімічні та фізичні властивості або на приналежність до певної групи небезпечних речовин, використовуються класифікаційні коди, які самі по собі розкривають властивості вантажу.
 
Класифікаційний код небезпечних вантажів складається з букви (букв), що позначає (їх) групу небезпечних властивостей, яка може бути доповнений цифрою, що характеризує фізичні або хімічні властивості вантажу або його приналежність до певної групи хімічних речовин.
 
Для небезпечних речовин або виробів класу небезпеки 1 код складається з номера підкласу і літери групи сумісності;
 
Для небезпечних речовин або виробів класу небезпеки 2 код складається з номера і букви (букв), що позначає (їх) групу небезпечних властивостей;
 
Небезпечні речовини або вироби класу небезпеки 7 не мають класифікаційного коду.
 
Значення букв, які використовуються в класифікаційних кодах небезпечних вантажів
 

 • A – Задушливі гази
 • C – Корозійні речовини
 • D – Десенсибілізовані вибухові речовини
 • F – Легкозаймисті речовини
 • I – Інфекційні речовини
 • M – Інші небезпечні речовини
 • O – Речовини, що окислюють
 • P – Органічні пероксиди
 • SR – Самореактивні речовини
 • S – Речовини, здатні до самозаймання
 • T – Токсичні речовини
 • W – Речовини, що виділяють легкозаймисті гази при зіткненні з водою

 
Приклади класифікаційних кодів небезпечних вантажів різних класів:
1.1А, 1.2B, 1.3C, 1.4S – для небезпечних вантажів класу небезпеки 1;
1А, 2TC, 3O, 5F – для небезпечних вантажів класу небезпеки 2;
D, F1, FO, ST3 – для небезпечних вантажів інших класів небезпеки.
 
Класифікаційний код небезпечного вантажу зазначається в стовпці 3b таблиці А глави 3.2 ДОПНВ / ADR (перелік небезпечних вантажів в алфавітному порядку). Значення класифікаційних кодів небезпечних вантажів наведені в главі 2.2 ДОПНВ / ADR.

Групи упаковки небезпечних вантажів
 
Для вказівки на ступінь небезпеки вантажу використовуються групи упаковки речовини.
 
Група упаковки – означає групу, до якої можуть бути віднесені деякі небезпечні речовини залежно від ступеня небезпеки, якій вони характеризуються при їх автоперевезенні. Групи упаковки небезпечних вантажів позначаються римськими цифрами і мають такі значення:
 

 • група упаковки I: речовини з високим ступенем небезпеки;
 • група упаковки II: речовини із середнім ступенем небезпеки;
 • група упаковки III: речовини з низьким ступенем небезпеки.

 
Групи упаковки не призначено небезпечних вантажів класів небезпеки 1, 2, 5.2, 6.2 та 7 і самореактивних речовин класу 4.1.
 
Група упаковки небезпечного вантажу зазначається в стовпці 4 таблиці А глави 3.2 ДОПНВ / ADR (перелік небезпечних вантажів в алфавітному порядку). Критерії віднесення небезпечних речовин і виробів до груп упаковки наведені в главі 2.2 ДОПНВ / ADR.
 
Структура переліку небезпечних вантажів
 
Перелік небезпечних вантажів у порядку присвоєних небезпечних вантажів номерів ООН:
 
Усі небезпечні вантажі перераховані у переліку небезпечних вантажів: таблиця А глава 3.2 ДОПНВ / ADR.
 
Перелік небезпечних вантажів, наведений у главі 3.2ДОПОГ / ​​ADR, являє собою таблицю, що складається приблизно з 2000 рядків і 20 стовпців. Рядки в переліку небезпечних вантажів частіше називають позиціями. Кожній позиції переліку небезпечних вантажів присвоєно чотиризначний ідентифікаційний номер – номер ООН.
 
На практиці, небезпечних вантажів набагато більше, ніж позицій у переліку небезпечних вантажів. Якщо будь-яке небезпечна речовина або виріб не вказано в переліку небезпечних вантажів, не слід вважати, що воно не є небезпечним вантажем при його автоперевезення.
 
Незважаючи на те, що перелік небезпечних вантажів з періодичністю раз на два роки оновлюється, можуть виникнути випадки, коли до перевезення пред’являються нові небезпечні речовини, які не включені до переліку небезпечних вантажів. Щоб мати можливість враховувати такі небезпечні вантажі в переліку існує кілька типів позицій:
 
А. Одиночні позиції для точно визначених небезпечних речовин або виробів, включаючи позиції для небезпечних речовин, що охоплюють кілька ізомерів;
В. Узагальнені позиції для точно визначеної групи небезпечних речовин або виробів, які не є позиціями “н.у.к.”;
С. Конкретні позиції “Н.З.К.”, охоплюють будь-яку групу небезпечних речовин або виробів, що володіють характерними хімічними або технічними властивостями і не зазначені конкретно;
D. Загальні позиції “Н.З.К.”, охоплюють будь-яку групу небезпечних речовин або виробів, що володіють одним або кількома небезпечними властивостями і не зазначені конкретно.
 
Позиції переліку небезпечних вантажів, визначені в пунктах B, C і D, являють собою зведені позиції.
 
Для зручності віднесення небезпечних вантажів до однієї зі зведених позицій переліку небезпечних вантажів, наприкінці приписів для кожного класу небезпеки небезпечних вантажів у главі 2.2 ДОПНВ / ADR, наведені переліки зведених позицій.
 
У всіх випадках на основі ієрархії позицій переліку небезпечних вантажів, позначених буквами В, С і D, вибирається найбільш конкретна зведена позиція, що охоплює властивості даного небезпечної речовини або виробу.
 
Кожен рядок переліку небезпечних вантажів присвячена речовині (речовинам) або виробу (виробів), яке (і) охоплюється (ються) окремим номером ООН. Проте в тому випадку, коли речовини або вироби, що відносяться до одного і того ж номеру ООН, володіють різними хімічними або фізичними властивостями і / або для них визначені різні умови автоперевезення, для цього номера ООН можуть використовуватися кілька послідовно розташованих рядків.
 
Кожен стовпець переліку небезпечних вантажів присвячений окремому питанню. У місці перетину стовпців і рядків (клітці) міститься інформація з того питання, якому присвячений даний стовпець, для речовини (речовин) або виробу (виробів), зазначеного (их) в даному рядку:
 

 • в перших чотирьох клітинах міститься інформація, що ідентифікує небезпечні речовина (речовини) або виріб (вироби), якому (им) присвячена дана рядок (додаткова інформація на цей рахунок може міститися в спеціальних положеннях, зазначених у колонці 6);
 • в наступних клітинах вказані застосовні спеціальні положення – або у вигляді докладної інформації, або у вигляді коду. Код відсилає до докладної інформації, що міститься в частині, главі, розділі і / або підрозділі, зазначених у пояснювальних примітках нижче. Незаповнена клітина означає або те, що ніякого спеціального положення не передбачено і застосовуються лише загальні вимоги, або те, що діє обмеження на перевезення, вказане в пояснювальних примітках.

Алфавітний перелік небезпечних вантажів
 
Алфавітний перелік небезпечних вантажів представлений в ДОПНВ / ADRв вигляді таблиці B.
 
Таблиця В являє собою складений в алфавітному порядку перелік небезпечних речовин і виробів, які перераховані в порядку номерів ООН в таблиці А глави 3.2 ДОПНВ / ADR. Алфавітний перелік небезпечних вантажів не є складовою частиною ДОПНВ / ADR, а включений до нього тільки для зручності користування. В алфавітному переліку небезпечних вантажів після найменування небезпечного вантажу зазначено номер ООН і клас небезпечного вантажу. В алфавітний перелік небезпечних вантажів включені також синоніми деяких найбільш небезпечних речовин, які надруковані малими літерами.
 
Ідентифікація небезпечних вантажів
 
Небезпечні вантажі визначаються належними відвантажувальними найменуваннями та номерами за списком ООН (номерами ООН). Такі найменування і номери присвоєні певним небезпечних речовин і виробів згідно системі класифікації ООН.
 
Так як багато вимоги застосовуються окремо до кожної позиції переліку небезпечних вантажів, перед початком перевезення небезпечний вантаж необхідно віднести до однієї з позицій цього переліку. Для цього небезпечний вантаж ідентифікують.
 
У результаті ідентифікації небезпечного вантажу (небезпечних відходів) необхідно визначити такі елементи інформації:
 

 • Номер ООН небезпечного вантажу;
 • Клас, види додаткової небезпеки небезпечного вантажу;
 • Належне вантажне найменування небезпечного вантажу;
 • Групу упаковки небезпечного вантажу (не для всіх небезпечних вантажів);
 • Класифікаційний код небезпечного вантажу (не для всіх небезпечних вантажів).

 
Після визначення всіх вищевказаних елементів інформації можна приступати до визначення вимог до перевезення небезпечного вантажу.
 
Ідентифікація небезпечного вантажу за номером ООН
 
Номер ООН – «Номер Організації Об’єднаних Націй” означає чотиризначний ідентифікаційний номер речовини або вироби, взятий з Типових правил ООН.
 
Ідентифікація небезпечних вантажів за номером ООН здійснюється по таблиці А глави 3.2 ДОПНВ /ADR. У даній таблиці всі небезпечні вантажі наведені в порядку присвоєних їм номерів ООН.
 
Якщо номер ООН в таблиці А глави 3.2 відсутня, то ідентифікація вантажу проведена невірно.
 
У разі небезпечних вантажів, не зазначених конкретно за найменуванням в переліку небезпечних вантажів номер ООН визначається після визначення класу, виду додаткової небезпеки (за наявності такого) і групи упаковки (при необхідності).
 
Однак не завжди одного номера ООН достатньо для ідентифікації небезпечного вантажу.
 
Наприклад:
 

 • для ідентифікації аерозолів (номер ООН 1950) додатково необхідно знати класифікаційний код;
 • для ідентифікації фарби (номер ООН 1263) додатково необхідно знати групу упаковки.

 
Ідентифікація небезпечного вантажу по найменуванню
 
Якщо номер ООН небезпечного вантажу невідомий, то можна спробувати ідентифікувати небезпечний вантаж по найменуванню.
 
Ідентифікація небезпечних вантажів по найменуванню здійснюється по таблиці В: Покажчик речовин і виробів ДОПНВ / ADR.
 
При ідентифікації небезпечного вантажу по найменуванню потрібно враховувати, що хімічні речовини часто мають кілька назв:
 

 • основне (технічне або біологічне) назву;
 • синоніми;
 • крім того, багато небезпечні вантажі мають комерційне найменування.

 
Наприклад:
вуглецю діоксид (номер ООН 1013 і 2187) має синоніми: вуглекислий газ, вуглекислота, двоокис вуглецю і т.д.
 
Для усунення проблем пов’язаних з використанням різними суб’єктами перевезення небезпечних вантажів та відповідними компетентними органами різних найменувань одного і того ж небезпечного вантажу, під час перевезення небезпечних вантажів використовується належне вантажне найменування.
 
Належне вантажне найменування небезпечного вантажу визначається за встановленими в розділі 3.1.2 ДОПНВ / ADR вимогам.
 
Облік групи упаковки небезпечного вантажу при ідентифікації
 
Нерідко для різних небезпечних вантажів, віднесених до одному номеру ООН та які мають однакове найменування, можуть застосовуватися різні вимоги до автоперевезення. Це пов’язано з тим, що такі небезпечні вантажі можуть характеризуватися різним ступенем небезпекою при автоперевезення. Так, масляні, нітро-, полістирольні фарби відносяться № ООН 1263 ФАРБА. Проте вимоги до перевезення для олійних фарб і нітрофарб будуть різними.
 
Якщо перевозиться небезпечний вантаж може бути віднесений до номера ООН для якого в переліку небезпечних вантажів передбачено кілька позицій з однаковим найменуванням, то при ідентифікації небезпечного вантажу слід враховувати ступінь небезпеки вантажу (групу упаковки).
 
Група упаковки небезпечного вантажу зазначається в стовпці 4 таблиці А глави 3.2 ДОПНВ / ADR (перелік небезпечних вантажів в алфавітному порядку).
 
Облік класифікаційного коду небезпечного вантажу при ідентифікації
 
На практиці зустрічаються випадки, коли при ідентифікації небезпечного вантажу слід враховувати класифікаційний код.
 
Так, все аерозолі ставляться до № ООН 1950 аерозолі і залежно від їх небезпечних властивостей поділяються на 12 груп. Для кожної з 12 груп встановлено вимоги до автоперевезення. В даному випадку при ідентифікації небезпечного вантажу слід враховувати класифікаційний код.
 
Класифікаційний код в обов’язковому порядку слід враховувати при ідентифікації таких небезпечних вантажів:
 

 • вибухових речовин і виробів 1-го класу;
 • виробів, що містять гази;
 • хімічних речовин, які можуть перевозитися як у твердому, так і рідкому стані.

 
Класифікаційний код речовини вказується в стовпці 3b таблиці А глави 3.2 ДОПНВ / ADR (перелік небезпечних вантажів в алфавітному порядку). Значення класифікаційних кодів наведено в розділі 2.2 ДОПНВ / ADR.